Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/105/2021

(FO) Šerešová Iveta (22.11.1970)

Šankovce 88 , 98262 Gemerská Ves

Spisová značka, typ konania:
5OdK/105/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
01.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šerešová Iveta, Šankovce 88 , 98262 Gemerská Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie