(PO) BVD s.r.o., IČO 46785361

Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4K/5/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
--
Stav konania:
12.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
BVD s.r.o., IČO 46785361, Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--