Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/136/2021

(FO) Čonka Adam (29.11.1975)

Hranovnica , 05916 Hranovnica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/136/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonka Adam, , 05916 Hranovnica, Slovensko
Lehoty:
01.07.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.08.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.08.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.08.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.09.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--