Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/137/2021

(FO) Nanár Martin (08.09.1985)

Davidovská 240, 09413 Sačurov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/137/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nanár Martin, Davidovská 240, 09413 Sačurov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--