Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2021

(FO) Pastier Peter (20.01.1986)

Podlužany 74, 93527 Podlužany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/101/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 10.06.2021
Stav konania:
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pastier Peter, 74, 93527 Podlužany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie