Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/85/2021

(FO) Gič Peter (13.11.1985)

Kukučínova 2045, 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/85/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
31.07.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.06.2021 - Vyhlásený konkurz
31.07.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gič Peter, Kukučínova 2045, 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie