Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/87/2021

(FO) Oračková Anna (06.09.1960)

211 , 05976 Stráne pod Tatrami

Spisová značka, typ konania:
2OdK/87/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
11.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oračková Anna, 211 , 05976 Stráne pod Tatrami, Slovensko
Lehoty:
26.07.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.08.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.08.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie