Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/92/2021

(FO) Bužová Helena (15.07.1955)

Hlinné 249, 09435 Hlinné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/92/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bužová Helena, 249, 09435 Hlinné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 14 425,65 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie