Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/110/2021

(FO) Mendel Ľuboš (09.05.1979)

Ružičková 566, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/110/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 04.06.2021
Stav konania:
04.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mendel Ľuboš, Ružičková 566, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie