Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/139/2021

(FO) Puľová Zuzana (22.08.1977)

Pod Šibenou 564/11 , 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/139/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
20.10.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
20.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Puľová Zuzana, Pod Šibenou 564/11 , 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
02.07.2021 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.08.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.08.2021 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.08.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.09.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie