Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/139/2021

(FO) Puľová Zuzana (22.08.1977)

Pod Šibenou 564/11 , 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/139/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Puľová Zuzana, Pod Šibenou 564/11 , 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--