Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/135/2021

(FO) Krišková Eva (20.05.1956)

Strojárska 2060/95 , 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
3OdK/135/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Krišková Eva, Strojárska 2060/95 , 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--