Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/96/2021

(FO) Kalejová Milada (09.06.1987)

Moyzesova 844, 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/96/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 23.06.2021
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.06.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kalejová Milada, Moyzesova 844, 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie