Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/120/2021

(FO) Hromádková Veronika (16.08.1995)

Partizánska 13/12 , 96681 Žarnovica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/120/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 12.06.2021
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hromádková Veronika, Partizánska 13/12 , 96681 Žarnovica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--