Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/123/2021

(FO) Danyi Ernest (28.05.1982)

Družstevná 17/14 , 98002 Jesenské

Spisová značka, typ konania:
4OdK/123/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danyi Ernest, Družstevná 17/14 , 98002 Jesenské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--