Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/128/2021

(FO) Landkroon Alexander (11.09.1985)

Mesto Banská Štiavnica , 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/128/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Landkroon Alexander, Mesto Banská Štiavnica , 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--