Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/108/2021

(FO) Kovácsová Adriana (28.01.1972)

Rosná 1511/1 , 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/108/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovácsová Adriana, Rosná 1511/1 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie