Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/2/2021

(FO) Patkaň Milan (09.03.1986)

Partizánska 47, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
3OdS/2/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
17.06.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
05.08.2021 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
02.06.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
17.06.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Patkaň Milan, Partizánska 47, 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie