Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/151/2021

(FO) Demian Michal (22.12.1985)

Francisciho 834, 98061 Tisovec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/151/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
30.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Demian Michal, Francisciho 834, 98061 Tisovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie