Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/128/2021

(FO) Bartoš Patrik (13.08.1986)

Domaníky 42, 96265 Domaníky

Spisová značka, typ konania:
5OdK/128/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
13.01.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
13.01.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartoš Patrik, 42, 96265 Domaníky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie