Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/152/2021

(FO) Polhoš Arpád (28.07.1957)

Rakúsy 290, 05976 Rakúsy

Spisová značka, typ konania:
3OdK/152/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
26.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Polhoš Arpád, 290, 05976 Rakúsy, Slovensko
Lehoty:
12.07.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.08.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.08.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.08.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.09.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie