Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/115/2021

(FO) Blahová Dáša (16.01.1991)

Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/115/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
01.12.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
01.12.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Blahová Dáša, , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie