Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/112/2021

(FO) Novosad Jozef (23.12.1970)

Trenčín , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/112/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Novosad Jozef, , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 5 739,42 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie