Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/137/2021

(FO) Cingel Peter (10.02.1966)

Milochov 206 , 01706 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/137/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
30.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cingel Peter, Milochov 206 , 01706 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
15.07.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.08.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.08.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.08.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.09.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie