Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/170/2021

(FO) Záslav Elemír (01.08.1976)

Sládkovičova 5322/44 , 97401 Banská Bystrica - Radvaň

Spisová značka, typ konania:
4OdK/170/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
Stav konania:
13.01.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.07.2021 - Vyhlásený konkurz
13.01.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Záslav Elemír, Sládkovičova 5322/44 , 97401 Banská Bystrica - Radvaň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie