Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/66/2021

(FO) Dőme David (02.02.1990)

Dukelská 367/39 , 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
B1-33OdK/66/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
15.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2023 - Vyhlásený konkurz
15.07.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 23.07.2021
do 20.03.2023
Navrhovatelia:
Dőme David, Dukelská 367/39 , 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
06.09.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.09.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.10.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 30 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
116 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie