Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/156/2021

(FO) Mazúchová Eva (08.09.1965)

Okružná 365/16 , 96271 Dudince

Spisová značka, typ konania:
5OdK/156/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
od 24.06.2021
Stav konania:
13.12.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
07.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2021 - Vyhlásený konkurz
13.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mazúchová Eva, Okružná 365/16 , 96271 Dudince, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 189 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
2 roky a 172 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie