Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/119/2021

(FO) Blaškovič Jozef (28.05.1956)

Mierová 12/51 , 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/119/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 01.07.2021
Stav konania:
01.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blaškovič Jozef, Mierová 12/51 , 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--