(PO) MP Invest group s.r.o., IČO 51073307

Mariánska 2, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
4K/29/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
13.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.07.2021 - Začaté konkurzné konanie
13.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
MP Invest group s.r.o., IČO 51073307, Mariánska 2, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 0,00 € , majetok v hodnote 2 666 700,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 641,97 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--