Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/168/2021

(FO) Huňáková Viera (07.04.1982)

Čaklov 387 , 09435 Čaklov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/168/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 22.06.2021
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.07.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Huňáková Viera, Čaklov 387 , 09435 Čaklov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--