Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/131/2021

(FO) Kovács Lukáš (27.10.1995)

Okružná 293/16 , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/131/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 29.06.2021
Stav konania:
25.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.06.2021 - Vyhlásený konkurz
25.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kovács Lukáš, Okružná 293/16 , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie