Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/175/2021

(FO) Hlaváč Jozef (06.07.1983)

Ratková 239 , 98265 Ratková

Spisová značka, typ konania:
2OdK/175/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.07.2021
do 23.06.2022
Navrhovatelia:
Hlaváč Jozef, Ratková 239 , 98265 Ratková, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--