Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/139/2021

(FO) Sojková Mária (03.03.1965)

Lipová 6/25 , 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/139/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 30.06.2021
Stav konania:
25.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.06.2021 - Vyhlásený konkurz
25.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sojková Mária, Lipová 6/25 , 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie