Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/169/2021

(FO) Fodor Ján (26.11.1985)

Mlynská ulica 355, 97611 Selce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/169/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
02.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 13.04.2023
do 01.08.2023
od 10.07.2021
do 12.04.2023
Navrhovatelia:
Fodor Ján, Mlynská ulica 355, 97611 Selce, Slovensko
Lehoty:
24.08.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.09.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.09.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie