Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/122/2021

(FO) Slávik Richard (18.08.1986)

Lada 18, 08212 Lada

Spisová značka, typ konania:
2OdK/122/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
15.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slávik Richard, 18, 08212 Lada, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 14 368,95 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--