Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/189/2021

(FO) Vámošová Sandra (06.09.1979)

Lučenec , 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/189/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
14.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vámošová Sandra, , 98401 Lučenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie