Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/182/2021

(FO) Polhoš Marcel (21.04.1986)

Nový Dvor 83, 05952 Veľká Lomnica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/182/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Polhoš Marcel, Nový Dvor 83, 05952 Veľká Lomnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--