Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/183/2021

(FO) Felongová Zuzana (06.04.1987)

Petržalská 1639/8 , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
5OdK/183/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 16.07.2021
Stav konania:
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Felongová Zuzana, Petržalská 1639/8 , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--