Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Spisová značka, typ konania:
5OdK/185/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 17.07.2021
Stav konania:
02.10.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.07.2021 - Vyhlásený konkurz
02.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Žiga Ján, Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--