Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/124/2021

(FO) Oláchová Milana (07.04.1992)

Pod Laščíkom 1191/18 , 09101 Stropkov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/124/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
23.09.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2021 - Vyhlásený konkurz
23.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Oláchová Milana, Pod Laščíkom 1191/18 , 09101 Stropkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--