Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/131/2021

(FO) Blaško Peter (30.10.1972)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31OdK/131/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blaško Peter, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--