(PO) EVENTBASE s.r.o., IČO 51063042

Trhová 54, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
31K/4/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 29.09.2021
Stav konania:
18.09.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.09.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
EVENTBASE s.r.o., IČO 51063042, Trhová 54, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--