Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/186/2021

(FO) Siváková Nikola (02.12.1994)

Kružlová 45 , 09002 Kružlová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/186/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
21.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Nikola, Kružlová 45 , 09002 Kružlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--