Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/187/2021

(FO) Telváková Martina (10.03.1975)

Laborecká 1892, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/187/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
21.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Telváková Martina, Laborecká 1892, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 278,63 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--