(PO) MAKOS Trade, s.r.o., IČO 31699600

Zámocká 10, 81101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/16/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
09.08.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.05.2016 - Začaté konkurzné konanie
09.08.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 09.06.2016
do 08.08.2016
Navrhovatelia:
MAKOS Trade, s.r.o., IČO 31699600, Zámocká 10, 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--