Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/121/2021

(FO) Dačo Ľudovít (10.07.1958)

Sabinov , 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/121/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
09.10.2021 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
09.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dačo Ľudovít, , 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--