Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/179/2021

(FO) Gurovič Andrej (09.01.1952)

Chmeľov , 08215 Chmeľov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/179/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gurovič Andrej, , 08215 Chmeľov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--