Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/180/2021

(FO) Pečo Roman (11.09.1971)

Varhaňovce 98, 08205 Varhaňovce

Spisová značka, typ konania:
3OdK/180/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pečo Roman, 98, 08205 Varhaňovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--