Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/182/2021

(FO) Štefaňák Lukáš (17.04.1983)

Matejovské námestie 1541, 05951 Poprad

Spisová značka, typ konania:
3OdK/182/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štefaňák Lukáš, Matejovské námestie 1541, 05951 Poprad, Slovensko
Lehoty:
30.08.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.09.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.09.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--