Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/183/2021

(FO) Gajdošová Janette (14.05.1967)

Poprad , 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
3OdK/183/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 30.06.2021
Stav konania:
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gajdošová Janette, , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--